UninovaHostel.sk
Cenník fitness:

Typ vstupu:Cena:
Jednorazový vstup fitness 2 hod.3,00€
Mesačná permanentka fitness35,00€

Jednorázovým vstupom sa rozumie 1 vstup pre objednaný počet osôb časovo obmedzený.

Vstupom s mesačnou permanentkou sa rozumie vstup vo vymedzenom časovom úseku (1 mesiac). Permanentka je vystavená na držiteľa a je neprenosná.