UninovaHostel.sk
Cenník: - platny od 01.07.2023

Počet nocí1 - 6 nocí7 - 30 nocí1 - 3 mesiaceDlhodobé ubytovanie
2 osoby na izbe21,00€* noc/osoba15,00€* noc/osoba9,00€* noc/osoba255,00€ mes./osoba
1 osoba na izbe31,00€* / noc21,00€* / noc15,00€* / noc350,00€ / mes.

* - Cena nezahŕňa mestský poplatok vo výške 3,00 € na osobu / noc.

Cenník - študenti denného štúdia do 26 rokov: - platny od 01.07.2023

Počet nocí1 - 6 nocí7 - 30 nocí1 - 3 mesiaceDlhodobé ubytovanie - nad 4 mesiace
Študenti denného štúdia do 26 rokov /
2 osoby na izbe
17,00€ noc/osoba12,00€ noc/osoba6,5€ noc/osoba180€ mes./osoba
Študenti denného štúdia do 26 rokov /
1 osoba na izbe
25,00€ / noc15,00€ / noc10€ / noc270€ / mes.

- Od dane je oslobodená:

a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a sprievodca

b) fyzická osoba do 18 rokov veku a fyzická osoba staršia ako 70 rokov,

c) fyzická osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia,

d) fyzická osoba s udeleným azylom alebo s poskytnutou doplnkovou ochranou,

e) fyzická osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech hlavného mesta na podporu plnenia jeho úloh