UninovaHostel.sk
Žiadosti o pridelenie ubytovania na rok 2024/2025 Žiadosť (PDF)

Request for accomodation 2024/2025 Request (PDF)
Stiahnite si v PDF
Vzor zmluvy o ubytovaní - študent.
Uninova Hostel - vonkajší pohľad

Vysokoškolský súkromný internát UNINOVA HOSTEL bol zrekonštruovaný v roku 2009 a je účelovým zariadením, zabezpečujúcim ubytovanie prednostne vysokoškolských študentov s poslaním:

  • poskytnúť ubytovanie študentom bakalárskeho, magisterského, alebo doktorandského študijného programu,

  • poskytnúť ideálne podmienky pre úspešné samostatné štúdium a odpočinok študentov,

  • podporovať spoločenský a športový život študentov v súlade s etickými zásadami.

Recepcia

Vysokoškolský internát sa nachádza v tichom, príjemnom prostredí. Poskytuje bezproblémové parkovanie vozidiel priamo v areáli internátu. Počas roka, v letných mesiacoch a hlavných prázdnin ponúka UNINOVA HOSTEL aj ubytovacie služby hostelového typu pre širokú verejnosť. Internát s bezbariérovým prístupom má kapacitu 378 lôžok.